Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami

Dobrovoľníckou prácou zamestnancov Tatrabanky 4 autobusové zastávky v obci Kapušany dostali novú tvár prostredníctvom ich obnovy a pridania informačných tabúľ s informáciami o národných kultúrnych pamiatkach NKP hrad Kapušany, Kostol sv. Martina a nositeľoch kultúrnych tradícií v obci Kapušany (FS Kapušančan, MSS Kapušanske richtaroše, detský krúžok Čerešenka, SZUŠ Kapušany, MSS Glória, spevácky zbor Aleluja, Spolok šarišských šermiarov Kapušany). Informačné tabule sú dostupné aj v AJ mutácii prostredníctvom QR kódov. Cestujúca verejnosť, občania obce Kapušany, aj turisti navštevujúci kultúrne pamiatky v obci, predovšetkým NKP hrad Kapušany, sú potešení spríjemnením čakania na najbližší autobusový spoj.

Zrealizované v rámci projektu Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami v obci Kapušany prostredníctvom finančnej podpory zamestnaneckého grantu Nadácia Tatra banky v sume 500 €.