Obnovme basketbal v obci

Nadácia Tatra banky schválila grant vo výške 750 € na obnovu basketbalového ihriska v parku.

Pomocou finančného príspevku obnovíme pletivo a obnovíme čiary na ihrisku.