Zazeleňajme sa Kapušany

Projekt "Zazeleňajme sa Kapušany"  bol podporený vo výške 1500€, vďaka finančnej podpore z programu Zelené oázy Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s.. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu novej zelene, kvetov a stromov na brehu pri požiarnej zbrojnici.

Realizácia prebehla v 2 etapách.

Najprv dňa 23.5.2024 boli vysadené stromy a kry a druhá bola 6.6.2024, kde sa sadili kvety a iná zeleň.

Ďakujeme dobrovoľníkom, seniorkám, zamestnancom OcÚ a Nadácii Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. za pomoc pri zrevitalizovaní prostredia obce.