IOMO – integrované obslužné miesto občana

Vybavuje:
Integrované obslužné miesto v Kapušanoch

Tel. kontakt: 
0911 267 797, 051/74 81 736

Na pracovisku IOMO vybavíte:

Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov

  Výpis z listu vlastníctva

  Na pracovisku IOMO môžete získať úplný Výpis z listu vlastníctva alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva. O vydanie výpisu môžete požiadať za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti.

  K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz

  Doba vybavenia:

  • Výstup je dostupný do 24 až 48 hodín po odoslaní žiadosti

  Poplatok:

  • 7,90 €

  Výpis z obchodného registra

  K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz

  Doba vybavenia:

  • Výstup je dostupný približne do 10 minút po odoslaní žiadosti

  Poplatok:

  • 4,50 €


  Výpis z registra trestov

  K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz

  Doba vybavenia:

  • Výstup je dostupný približne do 10 minút po odoslaní žiadosti

  Poplatok:

  • 3,90 €