Denný jazykový tábor 2021

Autor: mm | Dátum: 21.06.2021

Milé deti od 6-17 rokov a rodičia, 

máme pre Vás vynikajúcu ponuku zmysluplne využiť čas prázdnin a zdokonaliť sa v angličtine. 

Bezplatný kurz "Angličtina v tábore"

Počas jednotlivých stretnutí sa účastník projektu naučí:

• základy bežnej komunikácie v anglickom jazyku, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalší rozvoj,
• rozšíri si svoje doterajšie jazykové znalosti a zručnosti,
• naučí sa predstaviť seba, svoju rodinu a kamarátov, odpovedať a položiť jednoduché otázky, ktoré zažívajú v dennodennej komunikácií a v prostredí, ktoré ho obklopuje počas rôznych mimoškolských činností.

Dôležité informácie o tábore:
  • 2 týždne
  • 10 pracovných dní
  • 9 hod tábor denne
  • 45 hod výučby celkovo
  • max 18 žiakov v tábore
  • Kvalifikovaný personál
  • Stravovanie a pitný režim
  • bez POPLATKU vďake EU pre každého ZADARMO Tábor bude prebiehať v Dennom centre na Hlavnej ulici v Kapušanoch.

Dieťa môžete do tábora prihlásiť na tomto odkaze: 

https://docs.google.com/forms/...

Odkaz na stránku projektu: 

https://anglictinasintegraciou...

Naspäť na výpis