Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a

Autor: JT | Dátum: 28.04.2020

Ministerstvo vnútra SR implementuje Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, financovaný prostredníctvom zdrojov z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Účelom projektu je pomoc všetkým, ktorí sa domnievajú, že sa stali obeťou trestného činu. Preto sú v každom krajskom meste zriadené tzv. Informačné kancelárie pre obete. Pre ľahšiu dostupnosť boli za ich sídla zvolené Klientske centrá v budovách Okresných úradov.

Adresa Informačnej kancelárie pre obete v Prešove:

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

kancelária č. 02, prízemie

budova Okresného úradu (tzv. Biely dom)

Naspäť na výpis