Obnova autobusových zastávok I. etapa

Autor: mm | Dátum: 11.10.2022

Dňa 7. 10. 2022 v rámci dobrovoľníckej akcie sa uskutočnila
1. etapa obnovy autobusových zastávok v našej obci.
Bočné steny a sedadlá 4 autobusových zastávok boli kompletne 
obrúsené a natreté ochranným náterom. 
Autobusové zastávky v II. etape dostanú pridanú hodnotu
v podobe informačných tabúľ o kultúrnom dedičstve obce
a nositeľoch tradícií v obci Kapušany, prostredníctvom
QR kódov bude sprístupnený text v angličtine
a ďalšie informácie - nahrávky, videá a pod.

Táto aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Autobusové
zastávky s inovatívnymi prvkami v obci Kapušany 
prostredníctvom finančnej podpory zamestnaneckého grantu
Nadácie Tatrabanky v sume 500 € a dobrovoľníckej činnosti 
4 zamestnankýň Tatrabanky, ku ktorým sa pridali ďalší 2 dobrovoľníci
z našej obce. 
Aktivitu podporila Obec Kapušany a Kapušany pre 
všetkých, n.o. dofinancovaním nákladov.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa tejto dobrovoľníckej aktivity
zúčastnili.
Naspäť na výpis