Menu

Online koncert dobovej hudby (Slovanov) poľskej hudobnej skupiny Jar

Dátum: 24.09.2021

Koncert dobovej hudby poľskej hudobnej skupiny Jar v zložení/

Zespół Jar w składzie:

Aleksander Michniewski

Adam Michniewski

Karol Duliński

Realizáciu zabezpečil/realizacja:

Damian Michniewski

Zrealizovaný v rámci individuálneho mikroprojektu Bohatier z Maglovca financovaného z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Hlavným cieľom mikroprojektu Bohatier z Maglovca je zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom posilnenia a rozvoja prírodného a historického dedičstva strážneho Kapušianskeho hradu a regiónu Sanok. Hlavným zámerom kapely je tvoriť hudbu založenú na hudobných a textových záznamoch etnografov a ľudových legiend a rituálov Slovanov. Inšpirujú sa slovanskou kultúrou raného stredoveku a súvisiacimi aspektmi a táto téma je s kapelou neoddeliteľne spojená. Pomocou kópií historických nástrojov a pastierskych nástrojov, ktoré si aj sami vyrábajú, chcú obnoviť hudbu, ktorá sa vtedy hrala, samozrejme, interpretujúc a aranžujúc ju po svojom. Piesne v našom podaní, archaické aj novšie, s rôznou dynamikou, si však zachovávajú slovanský charakter a oslavujú folklór, alebo je to aspoň ich zámer.

Veríme, že nám pripomenú starodávne časy a vrátime sa na tónoch ich muziky do obdobia vzniku hradu Kapušany, kedy žil aj náš Bohatier z Maglovca.

Zrealizowano w ramach indywidualnego mikroprojektu Bohatier z Maglovca finansowanego z programu Interreg Polska-Słowacja. Głównym celem mikroprojektu Bohatier z Maglovca jest "zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego zamku strażniczego Kapusany i regionu sanockiego". Jednym z działań jest prezentacja polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego w kontekście sztuki epokowej w różnych formach.

Naspäť na výpis