Výzva na podporu malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum: 28.05.2021

Dňa 27.5.2021 bola vyhlásená a na webovom sídle MAS Šafrán uverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci podopatrenia 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Kompletnú výzvu s prílohami nájdete tu: https: //www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-3-1/.

Naspäť na výpis