Výzva pre podnikateľov - aktualizovaná MAS Šafrán

Autor: mm | Dátum: 19.05.2021

MAS ŠAFRÁN oznamuje podnikateľom, že prebehla aktualizácia č.1 výzvy 

IROP-CLLD-Q181-511-001 - Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií.

Celé znenie výzvy nájdete na webovom sídle na linku tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/irop-clld-q181-511-001-aktualizacia-c-1/

Uzávierka 13. hodnotiaceho kola je 1. 7. 2021.

Naspäť na výpis