darujte_2%_dane_pre_kapusany_pre_vsetkych_n_o

Dátum: 29.01.2024

DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ

Pri vypĺňaní daňového priznania máte možnosť darovať 2% zo svojich príjmov ľubovoľnej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu. Prosíme, venujte svoje 2 % neziskovej organizácii Kapušany pre všetkých, n.o.

Vďaka Vám môžeme vo väčšej miere začať poskytovať všeobecne prospešné služby, ktorými sa naša nezisková organizácia zaoberá, ako je rozvoj cestovného ruchu, zastrešenie činností organizácií vyvíjajúcich činnosť v obci Kapušany, ktoré nie sú právnickými osobami (Klub seniorov, Mužská spevácka skupina Richtaroše, Mužská spevácka skupiny Glória, Cirkevný zbor Aleluja). Ďalej je to podpora a rozvoj informačného centra na hrade,  podpora organizácie kultúrnych podujatí, pomoc a podpora a poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. V rámci podpory vzdelávania, výchova a rozvoj telesnej kultúry nezisková organizácia organizuje Denný letný tábor v Kapušanoch pre deti pracujúcich rodičov cez letné prázdniny. Chceme viac aktivít smerovať do tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva ako aj do služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Postup darovania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a pre právnické osoby sa odlišuje. Pri podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania.

POSTUP pre občanov - zamestnancov

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2024 na sekretariát Obecného úradu Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Môžete poukázať aj 3% z daní, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Potrebné údaje: Obchodné meno/názov: Kapušany pre všetkých, n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Adresa/sídlo: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
IČO: 52477479


Editovateľné tlačivá nájdete v prílohe oznamu.

Naspäť na výpis