nadacia_coop_jednota_hlasovanie_za_projekt

Autor: J.Z. | Dátum: 15.05.2023

Obec Kapušany získala grant vo výške 6 000,00 EUR z Nadácie COOP Jednota v rámci Programu podporu lokálnych komunít.

Získané finančné prostriedky grantu je možné využiť na 1 z 3 projektov. O tom, ktorý z projektov bude realizovaný rozhodete Vy Vašim hlasovaním:

1. KAPYHO ZELENÁ OÁZA

Popis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť zázemie pre všetkých obyvateľov obce na oddych a regeneráciu . Revitalizáciou plochy by sme chceli ukázať obyvateľom obce Kapušany ako jednoducho je možné upraviť a udržiavať zeleň okolo polyfunkčných budov, rodinných, obytných domov a okolitých firiem. Hlavný cieľom je zapojenie dobrovoľníkov v rámci zveľadenia zanedbaného verejného priestranstva v centre obce za účelom vytvorenia zelenej oázy oddychu plnú kvetov, drevín, s umiestnenými lavičkami a informačnými tabuľami. Jedná sa o lokalitu pri autobusovej zastávke na ul. Hlavnej.

2. OBNOVA PRVKOV DETSKÉHO IHRISKA V PARKU SV. CYRILA A METODA

Popis projektu:

Cieľom projektu je doplnenie prvkov detského ihriska v parku sv. Cyrila a Metoda z prvkov, ktoré budú spĺňať platné normy STN EN 1176 a STN EN 1177. Zároveň budú vyrobené z bezúdržbových materiálov. Cieľom je vytvorenie bezpečného
a estetického prostredia pre deti každej vekovej kategórie, pre obyvateľov a návštevníkov obce Kapušany, konkrétne miestneho parku. Vytvorí sa tým priestor vhodný pre rozvoj pohybových aktivít a zručností detí, priestor pre ich spoločné stretávanie sa, ako aj ich rodičov.

3. BOCIANKOVO

Popis projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je revitalizácia relaxačno-oddychovej zóny s malým detským ihriskom Bociankovo opravou /sedenie okolo stĺpa s bocianím hniezdom/ a doplnením novej hojdačky (predošlá, drevená, prehnila), tiež oplotením, aby chránilo deti pred výjazdom na cestu, kde chodia vozidlá. V neposlednom rade chceme využiť prvky zelenej infraštruktúry pomocou troch vyvýšených kvetináčov a dosadením stromčekov.

Za každých 5,00 EUR zrealizovaného nákupu dostane každý zákazník COOP Jednota žetón, ktorým môže zahlasovať za 1 vybraný projekt.
Hlasovanie bude prebiehať od 15.5. do 15.6.2023 v predajniach:

PJ 01-162 Potraviny SM II, Kapušany pri Prešove 342

082 12  Kapušany pri Prešove

Naspäť na výpis