Návrh VZN 1/2021 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce

Autor: mm | Dátum: 07.04.2021

Obec Kapušany zverejňuje návrh VZN č. 1/2021 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Kapušany.
Návrh VZN je v prílohe.

Naspäť na výpis