Menu

Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

Autor: mm | Dátum: 23.11.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany v prílohe.

Naspäť na výpis