Menu

Návrh VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a

Autor: mm | Dátum: 23.11.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 4/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v prílohe.

Naspäť na výpis