Oznam k plateniu miestnych daní

Autor: JT | Dátum: 29.04.2020

V priebehu mesiaca máj bude poverená pracovníčka obecného úradu roznášať rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady osobne do domácností. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 a v rámci preventívnych opatrení, Vás žiadame, aby ste uprednostnili platbu bankovým prevodom.

Od 04.05.2020 bude obecný úrad otvorený:

Pondelok

09:00 – 12:00                                                                                                  

Streda

13:30 – 16:30

Naspäť na výpis