Oznam o otvorení Obecnej knižnice od 6.4.2021

Autor: mm | Dátum: 01.04.2021

Obec Kapušany, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany

O Z N A M

Oznamujeme čitateľom, že OTVÁRAME knižnicu pre čitateľov v obmedzenom režime od utorka 06. apríla 2021.Naďalej ostávajú platné obmedzenia v priestoroch knižnice:

- maximálny počet osôb v jednom okamihu sú 3 osoby, so zachovaním odstupu minimálne 2 metre,

- prekrytie horných a dolných dýchacích ciest (respirátor bez výdychového ventilu),

- dezinfekcia rúk.

  Vstup do knižnice je povolený:

  1. osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19,

   2. osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

   3. osobe zaočkovanej proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

   4. osobám nad 65 rokov veku,

   5. deťom do desiatich rokov veku.

    Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

    Naspäť na výpis