Oznam - požiadavky na zmenu CP

Autor: JT | Dátum: 22.07.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len "PSK") v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s., BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o. oznamuje,  že dňom  15.07.2020  je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021, t. j. na obdobie platnosti od 13.12.2020 do pravdepodobne 11.12.2021. 

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách do 10.08.2020 osobne na sekretariáte obecného úradu alebo emailom sekretariat@kapusany.skNaspäť na výpis