Oznam pre majiteľov psov

Autor: M.V. | Dátum: 27.11.2020

Na základe mnohých podnetov od občanov obce Vás informujeme, že z dôvodu častého výskytu túlavých, ako aj registrovaných psov po uliciach obce Kapušany, vyzývame všetkých majiteľov psov na dodržiavanie všeobecnej záväzného nariadenia obce Kapušany č. 6/2008 O chove spoločenských a hospodárskych zvierat na území obce Kapušany, kde v odst. 2.jedna Povinnosti držiteľov (chovateľov) spoločenských zvierat – psov je uvedené, že chovateľ je povinný urobiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa z priestorov, alebo zariadení určených na ich chov.

Týmto upozorňujeme občanov obce Kapušany, že v prípade odchytu bude majiteľ povinný uhradiť v plnej výške všetky náklady spojené s odchytom a následným uložením zvieraťa v útulku, a tiež s veterinárnymi úkonmi. Ďakujeme za pochopenie.

Naspäť na výpis