Oznámenie o začatí SK vo veci výrubu dreviny

Dátum: 12.01.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky.

Naspäť na výpis