posielanie_sprav_a_emailov_obcanom

Autor: M.V. | Dátum: 04.01.2023

Vážení občania! V prípade, že máte záujem o zasielanie krátkych bezplatných SMS správ priamo do Vášho mobilného telefónu, alebo doručenie podrobnejších aktuálnych oznamov prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy, doručte nám vyplnený prihlasovací formulár, ktorý nájdete v prílohe:

  • osobne na referát administratívno-správny a registratúry OcÚ Kapušany, II. poschodie, kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Verčimáková
  • e-mailom na adresu: sekretariat@kapusany.sk
Naspäť na výpis