Prijímačky v SZUŠ Kapušany

Autor: mm | Dátum: 24.08.2020

SZUŠ v Kapušanoch prijíma nových žiakov do školského roka 2020/2021. Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Termíny prijímačiek:

2.9.2020 - 4.9.2020 v čase od 13.00 do 16.00 h

7.9.2020 - 10.9.2020 na základe telefonického dohovoru v čase od 13:00 do 16:00 h.

Telefonický kontakt: 
0907 253 624

Elektronická prihláška: https://szuskapusany.edupage.o...

Viac na: https://szuskapusany.edupage.o...

Naspäť na výpis