Odpady - zberné miesto

  • Prevádzkové hodiny zberného miesta odpadu:

Odpad mimo bežného komunálneho a separovaného odpadu na staré PD môžu vyvážať len občania Kapušian v tieto dni:

Sobota 17.04.2021 09:00 - 16:00


Konáre a orezy stromov a drevín je možné doručiť  na PÍLA KAPUŠANY, Bardejovská 732, 082 12  Kapušany. Kontaktná osoba: p. Lukáš Hudák, +421 918 697 840

  • v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod.
  • v soboty v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.


Oznámenie spoločnosti Fúra:

reagujúc na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v štáte a vyhlásený núdzový stav  a  na zákaz vychádzania,

z dôvodu ochrany pracovníkov spoločnosti aj obyvateľov obce oznamujeme,

že  zber nebezpečných odpadov a jedlých  olejov a tukov sa do odvolania vykonávať nebude.

O náhradných termínoch budeme informovať.

Zber zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou KOSIT prebieha podľa platného harmonogramu na rok 2021.

Separujete odpad správne? Prehľadná príručka k triedeniu odpadu: https://www.naturpack.sk/downl...