Dnes je nedeľa 08.12.2019, meniny má Marína, zajtra Izabela

Počasie

Štruktúra obecného úradu

Štruktúru obecného úradu tvoria tieto osoby:

○ Starosta obce: 
RNDr. Slávka GUTEKOVÁ

 

○ Referát administratívno – správny a registratúry: 
Mgr. Lucia MARCINOVÁ  zastupovanie počas PN: Mgr. Magdaléna VERČIMÁKOVÁ
Katarína MATHIOVÁ

○ Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky: 
Mgr. Jana DZURICOVÁ

○ Referát miestnych daní a poplatkov: 
Mgr. Jana TVERĎÁKOVÁ

○ Referát sociálnej práce: 
Bc. Iveta VOJTEKOVÁ 

○ Referát stavebného poriadku a životného prostredia: 
Ing. Ján ANTOL

○ Referát matriky, evidencie obyvateľstva: 
Mgr. Ľudmila REVAYOVÁ

○ Referát strategického rozvoja: 
Mgr. Mária MAJIRSKÁ

○ Referát údržby a opráv:

Marta BUČKOVÁ
Martin GUTEK
Jozef JUHOŠ

○ Knihovníčka: 
Anna GÁLLOVÁ

○ Správca hradu: 
Zdenko PETRÁSEK