Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Fintice - Vodovod, kanalizácia, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie) -
2020 - Zmluva o grantovom účte (Zmena zdroja vykurovania budovy ZŠ Kapušany) -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (0918 796 065) -
2020 - Izolácia strechy školskej jedálne -
2020 UV SR 38/2020 Zmluva č. UV SR 38/2020 - dotácia na vydanie publikácie -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č.0517941333) -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č. 0517481736) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Horečný -
2020 820/2020/DPR (PSK) Šarišské hrady vo virtuálnej realite - Kapušiansky hrad -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Paľa -
2020 2020/107 Objednávame si u Vás vyhotovenie Znaleckého posudku na pozemky v katastrálnom území Kapušany, parcelné čísla 913 a 914, vrátane stavieb na nich umiestnených Položky 180
2020 2020/105 Objednávame si u Vás dokončenie stav. prác na južných kamenných oknách na NKP Hrad Kapušany Položky 1800
2020 464/2020 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná" Položky: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanal 180
2020 466/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac september 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1933
2020 465/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur, 31.63
2020 463/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac jún 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150
2020 BzM Prieskum trhu Výplne otvorov strielní -
2020 578/2020/DPR Zmluva č. 578/2020/DPR - V Kapušanoch dobre -
2020 462/2020 Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny" Položky: Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny", 1.000000 ks, Suma položky 517.09 Eur, 517.09
2020 461/2020 Materiál na šitie krojov - projekt Kapušianske premeny Položky: Šitie krojov - projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 482.91 Eur, 482.91
2020 460/2020 Banketové stoličky modré 30ks do zasadačky OcÚ Položky: Kancelárska stolička 1+1, 1.000000 ks, Suma položky 1319.76 Eur, 1319.76
2020 458/2020 Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny Položky: Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 64
2020 457/2020 Paušálne trovy exekúcie - ukončenie Pešta. Položky: Paušálne trovy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42
2020 456/2020 Kontajner 110l - 10ks Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, 294
2020 455/2020 Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR Položky: Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66


Ďalej