UPZ Na nižnej tabuli - návrh

Územný plán zóny Na nižnej tabuli dostupný na linku: TU