Detail zmluvy

Identifikátor: Dodatok č. 2 Kap.premeny

Popis: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05282 Fond na podporu umenia projekt Kapušianske premeny

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 28.01.2021

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Majirská