Detail zmluvy

Identifikátor: Dodatok č. 4 NATURE-PACK

Popis: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021