Detail zmluvy

Identifikátor: Dodatok č. 1 k Z o výpož

Popis: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠÚ SR

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 17.03.2021

Údaje o dodávateľovi

Dodávateľ: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

IČO: 00166197

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Platca DPH: nie

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Mgr. Ľudmila Revayová

Funkcia: matrikárka