Detail zmluvy

Identifikátor: Maňkošová A hrob.miesto

Popis: Zmluva hrobové miesto p. Maňkošová A

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 17.03.2021

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Bc. Iveta Vojteková

Funkcia: Referát sociálnej práce