Detail zmluvy

Identifikátor: Rámcová zmluva Fúra BRKO

Popis: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, zberu jedlých olejov a tukov.

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 04.01.2021

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Marcinová