Detail zmluvy

Identifikátor: Margita Matiašová, Mgr.

Popis: Zmluva o nájme hrobového miesta

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 07.01.2021

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Bc. Iveta Vojteková

Funkcia: Referát sociálnej práce