Menu

Kontakty

  • Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151


  • Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Božena Marcinová
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 796 065


  • Referát strategického rozvoja

Mgr. Mária Majirská
E-mail: maria.majirska@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 670 547


  • Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131


  • Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155


  • Matričný úrad Kapušany

Mgr. Ľudmila Revayová
E-mail: ludmila.revayova@kapusany.sk
Telefón: 0911 267 797, 051/7481 736


  • Stavebný úrad Kapušany

Ing. Ján Antol
E-mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: 0907 612 950, 051/ 794 13 33

  • Knižnica

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: 0918 924 136