Kontakty

  • Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 102, +421 907 842 151


  • Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Jana Antolová
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 102, +421 918 796 065


  • Referát strategického rozvoja

Ing. Marta Hudáková
E-mail: rozvoj@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 102, +421 918 670 547


  • Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 226, +421 907 301 131


  • Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 226, +421 905 840 155


  • Matričný úrad Kapušany

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: +421 911 267 797, +421 51 7481 736


  • Stavebný úrad Kapušany

Ing. Ján Antol
E-mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: +421 907 612 950, +421 51 7941 333

Knižnica

Mgr. Katarína Labudová
E-mail: kniznica@kapusany.sk
Telefón: +421 918 796 182


Terénna sociálna práca

miesto aktuálne neobsadené