Spoločný obecný úrad

Ing. Ján Antol

E_mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 333, +421 907 612 950

Úradné hodiny

Pondelok08:00 - 12:00
Streda08:00 - 12:00      13:30 - 16:00     
Piatok08:00 - 12:00


Ako vybaviť:

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Povolenie na odstránenie stavby

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebné povolenie

Súhlas na výrub drevín