SMÚTOČNÁ KRONIKA

Na základe podnetov od občanov obce budeme v tejto sekcii uverejňovať oznam o úmrtí a dátume konania pohrebu (po súhlase s pozostalými).

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dnes nás navždy vo veku 72 rokov opustil p. Pavol Rákoš z ul. Tehelná. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok - 14. 06. 2024 o 14:00 hod. v Dome smútku v Kapušanoch.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú modlitbu a spomienku!