SMÚTOČNÁ KRONIKA

Na základe podnetov od občanov obce budeme v tejto sekcii uverejňovať oznam o úmrtí a dátume konania pohrebu (po súhlase s pozostalými).

S ľútosťou Vám oznamujeme, že  12. februára  2024, nás  navždy opustila vo veku 97 rokov pani Marta Maňkošová, rod. Pokšivová z ul. Prešovská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 15. 02. 2024 o 10-tej hodine v Dome smútku v Kapušanoch.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú modlitbu a spomienku.