Relaxačno oddychové zóny

Park svätých Cyrila a Metoda

Park dostal svoje pomenovanie až v roku 2016. No vznikol už v 19. storočí a mal charakter anglického parku. Doteraz sú v ňom pozostatky cennej parkovej kompozície so starými vše 100-ročnými dubmi. V parku sa nachádzal kaštieľ. Budova kaštieľa bola jednopodlažná a mala škridľovú strechu červenej farby. Budova kaštieľa sa spája predovšetkým s menom veľkostatkára Arda, ktorého rodina tento kaštieľ kúpila od predchádzajúceho majiteľa, pravdepodobne rodiny Kapyovcov. V roku 1980 bol tento kaštieľ zbúraný. V roku 2011 bol na tomto mieste postavený nový pavilón základnej školy. Základná škola s materskou školou sa nachádza vo vstupnej časti parku.

Dominantou parku je v súčasnosti krytý parkový amfiteáter s hľadiskom s kapacitou 1000 návštevníkov. Usporadúvajú sa na ňom rôzne podujatia počas celého roka, ako Stavanie mája, Deň rodiny, Deň detí, Kapušianske folklórne dni, Kapušianske kultúrne leto, vystúpenia známych hudobných skupín a interprétov. V parku sa nachádzajú detské ihriská, športoviská, relaxačno-oddychová zóna.

Rozprávkovo

Je to relaxačno-oddychová zóna v Parku svätých Cyrila a Metoda. Vznikla v roku 2014 realizovaním projektu Ako v rozprávke. Tento projekt bol podporený Nadáciou Orange v rámci grantovej výzvy Šanca pre Váš región a Nadáciou SPP z grantového program SPPoločne. Realizovaním grantu sa doplnilo vonkajšie detské ihrisko o drevené herné prvky s rozprávkovou tematikou ako prevažovačka v tvare trojhlavého draka, hojdačka Tri zlaté vlasy deda vševeda. Pribudli tu drevené sochy Janka Hraška, Slimáka Maťka a škriatka Klinčeka, Išlo vajce na vandrovku, lavička vodníka. Socha babky bylinkárky stráži bylinkovú záhradku. Ústredným centrom relaxačno-oddychovej zóny je medovníková chalúpka určená pre prichýlenie rodín s deťmi. Súčasťou tejto zóny je chodník na prevenciu plochých nôh a hojdačka pre imobilných.

Školská prírodná záhrada Nezábudka

Bola vytvorená vďaka programu Zelené oázy. Šancu tu dostal dosiaľ nevyužitý priestor za pavilónom školy. Počas celého roka tu kvitne množstvo kvetov, nachádzajú sa tu ovocné kríky, stromy, bylinky, vyvýšené záhony s úžitkovými rastlinami a kompostovisko. Návštevník si tu môže oddýchnuť na jednej z troch originálnych vyrezávaných lavičiek.

Bocianovo

Relaxačno-oddychová zóna sa nachádza pri 18-bytovom dome na Záhradnej ulici. Bola vytvorená dobrovoľníkmi za účelom aktívneho trávenia voľného času v atraktívnom prostredí v blízkosti bocianieho hniezda.

Mosty porozumenia

Je to relaxačno-oddychová zóna prístupná verejnosti. Bola zhotovená vďaka projektu s rovnakým názvom v rámci Programu obnovy dediny v roku 2017. Pozostáva z dvoch miest. Na mieste bývalej prečerpávacej stanice na konci ulice Záhradná je umiestnené zrubové sedenie ako miesto stretávania sa susedov, odpočinku okoloidúcich. Sedenie je doplnené kvetinovou výsadbou a drevenou sochou vodnej víly strážiacej Kapušiansky potok. Prechodom cez most na Púchovskú ulicu a ďalej dreveným mostíkom so suchým jazierkom sa dostaneme k druhej časti relaxačno-oddychovej zóny nachádzajúcej sa v blízkosti obecného bytového domu so 6 nájomnými bytmi. Tento bytový dom bol postavený po zosuve pôdy v lokalite pod Kapušianskym hradomlv roku 2010 ako riešenie bytovej otázky obyvateľov, ktorí zostali následkom tohto zosuvu bez domova. Dominantou tejto časti je drevený altánok určený nielen pre obyvateľov bytového domu, ale i širokú verejnosť. Ďalšími prvkami sú drevená hojdačka, drevená kozička ako herný prvok. Okolie dopĺňa okrasná kvetinová výsadba pozostávajúca z rastlín typických pre vidiecku oblasť. V rámci výsadby pribudli ovocné stromy - marhuľa, čerešňa,jabloň a ovocné kríky. Táto zóna bola vytvorená dobrovoľníkmi, o zeleň sa starajú obyvatelia bytového domu.

O schodík bližšie

 Je to relaxačno-oddychová zóna, ktorá je prírodným prepojením ulíc Ardova a Slánska. Na konci týchto ulíc sa návštevník po schodíkoch dostane k dobrovoľníkmi vytvorenému areálu realizovanom z Programu obnovy dediny v roku 2016. O schodík bližšie je návštevník bližšie k faune a flóre Kapušianskeho potoka. Štrkom vysypaným chodníkom je možné prejsť k atraktívnej nevšednej drevenej hrádzi tohto potoka. Centrom zóny je sedenie z vyrezávaných drevených lavičiek s plastikami vodníka, žaby a motýľa, sedenie s prírodným ohniskom. Je tam možné zakladať oheň v čase, kedy nie je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo požiaru.

Komunitná záhrada Pod Kapušianskym hradom

Nachádza sa za budovou Denného centra v Kapušanoch, na Hlavnej ulici. Vznikla v roku 2015 vďaka grantovému programu Šanca pre Váš región z Nadácie Orange. Centrálnym prvkom je miniatúra Kapušianskeho hradu, vedie k nej kamenný chodníček. Vznikla upravením zanedbaného terénu, vytvorili sa tu kvetinové, bylinkové a vyvýšené záhony.  Boli tu vysadené ovocné kríky a stromy. Nachádzajú sa tu dva altánky, v jednom dobrovoľníci vytvorili pec na pečenie chleba. O túto záhradu sa starajú klienti  a pracovníci Denného centra.