Športoviská

Na ulici Pod hradom sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré využíva Obecný športový klub a Mládežnícke futbalové centrum na tréningy a odohrávanie futbalových zápasov. Ihrisko tiež využíva Dobrovoľný hasičký zbor k usporiadaniu pohárových súťaží, ako aj rekreační športovci.

V miestnom Parku svätých Cyrila a Metoda sa nachádza športové ihrisko s asfaltovým povrchom a umelým osvetlením. Je využívané obyvateľmi obce na basketbal, tenis, futbal, v zime na korčuľovanie a hokej.

V parku sa nachádza aj súkromné multifunkčné ihrisko využívané na tenisový šport. Viac informácií o prevádzke tohto multifunkčného ihriska Vám poskytnú v Tenis klube 15.

Ďalšie súkromné multifunkčné ihrisko verejne dostupné sa nachádza pri prevádzke Farmer Area na Bardejovskej ulici.

Pre verejnosť slúžia aj priestory školskej telocvične za poplatok. Viac informácií nájdete na stránke https://zskapusany.edupage.org/text12/