Detail verejného obstarávania

Identifikátor: VO Rekonštrukcia spl.kan

Popis: Verejné obstarávanie - „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“

Rok: 2021

Dátum zverejnenia: 19.02.2021

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: MM