Rybársky lístok


Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov

Tel. kontakt:

051/7941 226,  0907 301 131

K vybaveniu potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o veku dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov, ktorému sa vystavuje rybársky lístok zadarmo,
 • doklady o oslobodení od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.

Poplatok:

 • 1,50 € - týždenný lístok
 • 3,00 € - mesačný lístok
 • 7,00 € - ročný lístok
 • 17,00 € - trojročný lístok

Od poplatku sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
 • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo potvrdenia,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do pätnásť rokov.