nadacia_vub_pomaha_kapyho_zelena_oaza_oddychu

Kapušany pre všetkých, n.o. získala finančný príspevok vo výške 1500,00 € na projekt s názvom: „Kapyho zelená oáza oddychu“ a tým naplnila verejnoprospešný účel: ochrana a tvorba životného prostredia.

Hlavný cieľom projektu je zapojenie dobrovoľníkov v rámci zveľadenia zanedbaného verejného priestranstva v centre obce za účelom vytvorenia zelenej oázy oddychu plnú kvetov, drevín, s umiestnenými lavičkami a informačnými tabuľami.

Projekt sa realizuje v termíne od 1.4.2023 do 30.11.2023.

Zámerom dobrovoľníkov, občanov obce Kapušany s podporou neziskovej organizácie Kapušany pre všetkých, n.o. a s podporou obce Kapušany bolo zrealizovať výsadbu novej zelene, kvetov a stromov, umiestnenie lavičiek v centre obce pri zastávke SAD. Je to veľmi frekventované miesto, kde sa schádza a prechádza množstvo ľudí, občanov, návštevníkov a najmä žiakov ZŠ s MŠ, ktorá je v tesnej blízkosti. Cieľom dobrovoľníkov bolo zlepšiť životné prostredie v obci prostredníctvom dobrovoľníckej práce na úprave a výsadbe v danej lokalite, v ktorej spoja sily s priateľmi, susedmi a známymi a členmi obecných organizácií, aby zakúpený výsadbový materiál vysadili, osadili lavičky a ďalší parkový mobiliár a následne udržiavali a zveľaďovali zrevitalizovaný priestor.

Dňa 16.6.2023 sa uskutočnila dobrovoľnícka brigáda, kedy sa za pomoci zamestnancov VÚB, a.s. vysadila uličná zeleň pri zastávke v centre obce Kapušany, v lokalite, ktorá slúži širokej verejnosti.

V rámci revitalizácie zelene sa po odstránení drevín, krovín a pňov, vzhľadom na klimatické zmeny /teplo a sucho/ vysadili 3 ks Katalpa Bignoni nana /220 cm výška zaštepenia/, 3 ks Levandula Angustifolia a 3 ks okrasných tráv Micsanthus Sinensis. Tieto uvedené druhy drevín a rastlín nie sú náročné na údržbu a závlahu. V trávniku sa nachádzajú prírodné kamenné nášľapy určené na prechod tzv. suchou nohou. Návrh taktiež obsahuje 3 ks hliníkových informačných tabúľ, kde si obyvatelia môžu z priestoru chodníka prečítať aktuálne dianie v obci.

Rekonštrukciou a revitalizáciou zelene predmetnej plochy sa to stalo vyhľadávaným verejným priestorom určeným na relax a oddych pod holým nebom s vytvoreným prirodzeným tieňom. Realizáciou projektu bola odstránená nefunkčnosť, zlý technický stav zázemia, došlo k obnove a doplneniu vybavenosti a vybudovaniu mechanizmov na reguláciu pohybu návštevníkov a obyvateľov, čím miesto dostalo príťažlivý, modernejší vzhľad.

Link na fotografie z dobrovoľníckej činnosti KLIK TU

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB.