V Kapušanoch dobre

Projekt V Kapušanoch dobre bol podporený sumou 2000,00 € v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 - Program 2 "Kultúra", Podprogram 2.3 - bežné (neinvestičné) výdavky.

"Projekt bol podporený z rozpočtu PSK"

Opis projektu:

Zámer projektu - vydanie zvukového CD nosiča /500 ks/, ktorého interpretom je Mužská spevácka skupina Kapušanske richtaroše s hudobným doprovodom ĽH Stana Baláža z Raslavíc.

Cieľ projektu - uchovať pramene tradičnej ľudovej kultúry v podobe vydania zvukového nosiča, ktorý obsahuje aj skoro zabudnuté piesne. Postupom času by tieto pramene vzácnej ľudovej kultúry mohli upadnúť do zabudnutia.

Ďalší cieľ - propagácia Mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše.

Prínos projektu spočíva predovšetkým v zachovaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry, menej známych piesní a rozšírenie tak fondu a pestrosti, mnohorakosti ľudovej kultúry na Slovensku.

CD Kapušanske richtaroše bolo vydané počas pandémie COVID-19. Jeho distribúcia môže byť významným prínosom psychickej pohody v tejto neľahkej situácii.

MSS Kapušanske richtaroše naplnili svoj sen na rok 2020, vydali výnimočné CD, ktoré i svojím názvom tvrdí, že v Kapušanoch sa žije dobre...

Naše poďakovanie patrí okrem podpory Prešovského samosprávneho kraja všetkým zainteresovaným - ĽH Stana Baláža z Raslavíc za pomoc, profesionalitu, spoločnosti Gazdovská stodola Kapušany za poskytnutie priestorov na fotenie, Jakubovi Petrovskému za profesionálne fotenie a samozrejme MSS Kapušanske richtaroše.