Kapušianske premeny

Fond na podporu umenia podporil v roku 2019 žiadosť obce s názvom Kapušianske premeny v podprograme 4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre sumou 3000 €, ktoré boli použité na výrobu 10 ks krojov pre speváčky FS Kapušančan a 11 krojových kostýmov MSS Kapušanske richtaroše.

Tieto nové kroje a nový program týchto zoskupení mal byť prezentovaný na 17. ročníku Kapušianskych folklórnych dní, ktorý sa však kvôli koronakríze nemohol uskutočniť. Sme radi, že aj napriek obmedzeniam, ktoré so sebou obdobie koronakrízy prinieslo, sa nám podarilo usporiadať 20.9.2020 vystúpenie domácich súborov - detského folklórneho súboru Čerešenka, mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše a folklórneho súboru Kapušančan. Tieto domáce zoskupenia pripravili pre divákov neoceniteľný zážitok v podobe autentickej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Šariša umocnený o snahu účinkujúcich podať čo najlepší výkon. Ich snaha bola odmenená zaslúženým potleskom.

V roku  2021sa toto podujatie v podobnom zložení a programom uskutočnilo pod názvom Popoludnie s folklórom dňa 27. 6. 2021.

Fotogaléria z podujatí:

https://www.kapusany.sk/fotoga...

Projekt Kapušianske premeny podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.