natur_pack

NATRU - PACK, a.s. aktuálne

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) NATUR – PACK, a.s. , na území  obcí financuje triedený zber komunálnych odpadov. Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zabezpečuje na území obce Kapušany náš zmluvný partner, zberová spoločnosť FÚRA s.r.o..

Dovoľujeme si Vás informovať, že v nadväznosti na pravidelnú tvorbu edukačných materiálov pre naše partnerské samosprávy, sme pre Vás v NATUR-PACKU pripravili nové bannery využiteľné na Vašich webových stránkach. Prostredníctvom zverejneného BANNERA sa Vaši občania dostanú priamo do vzdelávacej časti našej webovej stránky www.naturpack.sk. Na tomto odkaze: https://bit.ly/3Y41GcM nájdete link na stiahnutie bannerov v rôznych formátoch (8 typov rozmerov). Návod k implementácii BANNEROV Vám zasielame v prílohe tohto mailu.

Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti, že sme začiatkom tohto roku pre Vás spustili nový informačný portál: www.akotriedit.sk

Týmto portálom sa veľmi jednoducho po zadaní názvu svojej obce/mesta, každý dozvie, aký systém triedeného zberu je aktuálne zavedený v danej samospráve. Samozrejme, aj tu si môžete prezrieť alebo stiahnuť informačný leták k triedenému zberu, alebo online príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.

Vzhľadom na to, že je naším spoločným cieľom zvyšovať povedomie u obyvateľov o správnom triedení odpadu, veríme, že využijete spomenuté možnosti na zviditeľnenie tejto témy, keďže Obec podľa zmluvy tieto materiály podľa ich formy a bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom sprístupní tak, aby sa stali prístupné čo najširšiemu počtu obyvateľov Obce, a rovnako na základe požiadavky NATUR-PACK zabezpečí ich priebežnú obmenu.

Zasielame Vám zároveň odkazy na materiály súvisiace s propagáciou triedeného zberu komunálnych odpadov, kt. môžete využiť, či už v rámci škôl/škôlok, alebo na svojej webstránke, resp. podľa možností obce.

Užitočné odkazy sa nachádzajú na našej stránke v sekcii Na stiahnutie, Dokumenty OBCE:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/