Denné centrum

Viac foto klik TU:Denné centrum prevádzkuje obec Kapušany a je adresované seniorom, ktorí spĺňajú podmienku odkázanosti na túto sociálnu službu. Prešli sme si aj strastiplnou cestou obdobia COVID-19, kedy bola prevádzka Denného centra pozastavená.

S o to väčšou chuťou sme sa pustili od 1. decembra 2023 do novej etapy činnosti. Ponukou denného centra je spoločné trávenie času s klientmi, spoločné zdieľanie problémov a starostí, nadväzovanie nových priateľstiev, spoločný obed, psychohygienické uvoľnenie od denných stresov, starostí a osamelosti.

Chod denného centra zabezpečuje pracovníčka p. Mária Imrichová, tel. kontakt: +421 918 648 341. Kapacita zariadenia je 30 miest a je otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 14:00 hod.

Aktuálne navštevuje denné centrum 16 klientov, veľmi radi privítame nových členov. Naši klienti tvoria živé spoločenstvo, venujú sa rôznym činnostiam, ako sú tréning pamäte, duchovná činnosť, biblioterapia, muzikoterapia, práca v záhrade a kreatívna činnosť. Adventné obdobie si spríjemňujeme pečením vianočných oblátok a prípravou zákuskov na blížiaci sa Starostovský punč (17. 12. 2023).

V Dennom centre je vždy veselá nálada, jeseň života ubieha oveľa príjemnejšie v kolektíve spoločne optimisticky naladených ľudí. To je aj naším hlavným mottom: "ocukrovať a spríjemniť si zrelé obdobie života človeka".