Projekt Modernizácia kultúrneho domu v Kapušanoch

Modernizácia kultúrneho domu v Kapušanoch

Hlavný cieľ projektu: Modernizovať priestory a materiálno – technické / technologické vybavenie „kultúrno - spoločenskej sály“ kultúrneho domu v Kapušanoch využívaného na kultúrno-spoločenské činnosti a vytvoriť tak primerane moderné a bezpečné podmienky pre návštevníkov, ako aj osoby pôsobiace v KD

Budeme realizovať:

 • - vybavenie kultúrno - spoločenskej sály a javiska kvalitným osvetlením a ozvučením
 • - zabezpečenie systému kvalitného zatienenia 4 okien v kultúrno-spoločenskej sále
 • - zabezpečenie funkčného a esteticky vhodného látkového vybavenia javiska
 • - dovybavenie javiska javiskovým ťahom na zvýšený javiskový strop
 • - rekonštrukciu podlahy javiska spolu so schodmi a obložením
 • - rekonštrukciu elektroinštalácie s cieľom zvýšenia jej kapacity v nadväznosti na výmenu svietidiel a zapojenie ostatného technického a technologického vybavenia (ozvučenie, javiskové osvetlenie, germicídne žiariče, kamerový snímač teploty)
 • - demontáž existujúceho balkónika v zadnej časti spoločenskej sály
 • - rekonštrukciu drevenej podlahy kultúrno-spoločenskej sály až na úroveň podkladu zo škvary
 • - rekonštrukciu vnútorných stien kultúrno -spoločenskej sály a javiska (vrátane vstupných chodbových priestorov)
 • - rekonštrukciu podhľadov v sále (montáž podhľadu z minerálnych kaziet)
 • - rekonštrukciu vstupných chodbových priestorov
 • - zlepšenie protiepidemických opatrení vybavením slúžiacim na ochranu zdravia ako sú germicídné žiariče, dezinfekciu rúk pod.

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Schválený nenávratný finančný príspevok: 200 000,00 EUR

Realizácia od 10/2021 do 12/2023