Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Božena Marcinová

E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918796065

Agenda:

  • evidencia faktúr a vystavovanie faktúr, urgencia platieb
  • samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej a mzdovej práce,
  • samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomickej práce,
  • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
  • samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania,
  • vedenie účtovníctva Stavebnej úradovne, vedenie finančných zdrojov z MŠHR Bratislava,
  • vedenie majetku obce a inventarizácia,
  • osvedčovanie podpisov a listín,
  • vedenie účtovníctva a vypracovanie záverečných vyúčtovaní dotácií a nenávratných finančných prostriedkov,
  • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,

Mária Imrichová

E-mail: urad@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 648 341