Pracovné obvody poslancov

Poslanci OZ:

1. Jozef Bača
2. Mgr. Peter Germuška
3. Peter Husovský
4. Mgr. Irena Kasalová, Dis.art.
5. Renáta Maňkošová
6. Radoslav Namešpetra
7. RNDr. Pavol Petrovský
8. Ing. Jozef Pribula
9. Ing. Igor Revay