Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Kapušany

Obci Kapušany bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutá dotácia v sume 18 036 € na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy. Prostriedky pokryli na obdobie 6 mesiacov mzdy dvoch pracovníčok v Dennom centre, ktoré zabezpečujú komunitné aktivity zamerané na skupiny obyvateľstva najviac poznačené krízou. V rámci projektu sa zakúpili potreby na realizáciu komunitných a vzdelávacích aktivít pre tieto ohrozené skupiny, dezinfekčné a ochranné prostriedky. Ďalšou aktivitou bolo zakúpenie 5 ks mobilných dezinfekčných stojanov, ktoré sú určené do Denného centra, na verejné priestranstvá – Park svätých Cyrila a Metoda, Námestie sv. Martina a na NKP hrad Kapušany ako opatrenie na zvýšenie hygienických štandardov na miestach, kde nie je možné použiť tečúcu vodu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“