Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 29. 10. 2022

    Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície KLIK TU
  • Informácia o spôsobe hlasovania
  • Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
  • Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
  • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Linky na web stránku MV SR obsahujúcu informácie o voľbách v roku 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

Súbory na stiahnutie

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 - Kapušany (PDF: 147 KB) zapis_opravnenych_volicov_do_specialnych_zoznamov_opravnenych_volicov (PDF: 185 KB) oznam_volici_s_ochorenim_covid_19_spojene_volby_2022 (PDF: 172 KB) Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie (PDF: 90 KB) zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_starostu_obce_kapusany (PDF: 256 KB) zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_ocz_v_kapusanoch (PDF: 482 KB) zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_predsedu_psk (PDF: 347 KB) zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_zastupitelstva (PDF: 4 MB) Preberanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce Kapušany 29. 10. 2022 (PDF: 153 KB) Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Kapušany pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (PDF: 941 KB) Z V E R E J N E N I E E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ V OBCI KAPUŠANY PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV (PDF: 220 KB) ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V KAPUŠANOCH PRE VOĽBY D (PDF: 116 KB) Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 (PDF: 299 KB) Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kapušany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 (PDF: 243 KB) Informácia o spôsobe hlasovania (PDF: 49 KB) Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí (PDF: 137 KB) Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov (PDF: 137 KB) Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209 2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (PDF: 208 KB) Vyhláška MV SR č. 308_2015 Z.z_ (PDF: 258 KB) Zákon č._180_2014 Z. z_ (PDF: 1 MB) Zákon č. 181_2014 Z. z_ (PDF: 400 KB) Zákon č._185_2022 Z. z_ (PDF: 918 KB)