Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 29. 10. 2022

    Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície KLIK TU
  • Informácia o spôsobe hlasovania
  • Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
  • Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
  • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Linky na web stránku MV SR obsahujúcu informácie o voľbách v roku 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31