Moderná knižnica - moderné a kvalitné publikácie

Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov projekt Moderná knižnica – moderné a kvalitné publikácie v sume 1 400 €.

Povinné spolufinancovanie obce je v sume najmenej 168,00 €. Finančné prostriedky sú určené na akvizíciu knižničného fondu. Minimálne 20% z dotácie bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia (FPU)  alebo vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Minimálny počet zakúpených kníh je stanovený v počte 100 kusov.